Komunikacja wizualna – na czym polega i jakie ma znaczenie w marketingu?

Komunikacja wizualna jest w stanie oczarować, przyciągnąć i przekonać. Bez obrazów, kolorów, zdjęć, grafik i innych pomocy wizualnych marketing traci swoją moc. Dowiedz się, czym jest komunikacja wizualna, jakie są jej elementy i jak wpływa na marketing.

Czym jest komunikacja wizualna?

Komunikacja wizualna to proces przekazywania i odbierania informacji za pomocą środków oddziałujących na zmysł wzroku. Chociaż może być połączona z językiem pisanym lub dźwiękiem, komunikacja wizualna nie potrzebuje żadnego tekstu ani dźwięku do wymiany wiadomości. Informacje zawarte są w kolorach, kształtach, obrazach, ilustracjach, wśród innych znaków języka wizualnego, oraz w sposobie ich organizacji i klasyfikacji.

Ten rodzaj komunikacji jest obecny w całym otaczającym nas świecie. O tym, jak wizualizacje komunikują, można się przekonać, widząc na przykład znaki drogowe: kolor czerwony to sygnał do zatrzymania się, a ciąg równoległych białych linii na drodze wskazuje, gdzie piesi mogą chodzić. Nie potrzebujesz słów, żeby to wiedzieć.

Możesz również zauważyć komunikację wizualną, gdy wchodzisz do czyjegoś domu. Wystrój pokoju mówi wiele o indywidualności człowieka. Możesz powiedzieć, że jest bardziej zrelaksowany, jeśli ma kolorowe meble, zabawne wzory i trochę bałaganu w pokoju. W ten sposób można już zobaczyć, jak zasoby wizualne są w stanie przekazać informacje, których nawet słowa nie są w stanie tak dobrze wyjaśnić.

Jak działa dziś komunikacja wizualna?

Komunikacja wizualna istniała od zawsze. Przypomnij sobie sztukę jaskiniową, z graficznymi przedstawieniami zwierząt, roślin, scen polowań, rytuałów i abstrakcji. Ich dokładne znaczenie nie jest jeszcze znane, ale te obrazy przekazują prehistoryczne informacje, wartości i wierzenia.

Komunikacja wizualna nabrała jednak rozpędu wraz z wynalezieniem fotografii i filmu w XX wieku. Fotografie i filmy zaczęły rejestrować zwyczaje, środowiska i wydarzenia, a także służyć rozrywce. Wraz z ich dystrybucją w skali i prędkości, relacja między ludźmi i obrazami uległa transformacji. W tym kontekście reklama i dziennikarstwo przywłaszczyły sobie komunikację wizualną do przekazywania swoich wiadomości. Obrazy nie są już więc naiwne, ale pełnią funkcje i interesy w komunikacji społecznej, skłaniają do określonych zachowań.

W dzisiejszym świecie produkcja i zasięg obrazów uległy zwielokrotnieniu, podobnie jak ich wpływ na nasze zachowanie. Jeszcze nigdy zrobienie zdjęcia, nagranie wideo, stworzenie projektu i zamieszczenie go na portalach społecznościowych nie było tak proste. Wszystko to można zrobić za pomocą telefonu komórkowego, który jest z nami przez cały czas.

Żyjemy więc dziś w świecie obrazów. Dzięki nim możemy budować bogaty repertuar wizualnych odniesień, cieszyć oczy i bawić się np. memami. Ale mogą też propagować iluzoryczną wizję życia, jak to ma miejsce ostatnio na Instagramie. Komunikacja wizualna kształtuje nasze zachowania, wzbudza emocje i wpływa na sposób postrzegania świata. Dzisiejszy marketing wie o tym aż za dobrze.

Jaki jest związek między komunikacją wizualną a marketingiem?

Komunikacja wizualna jest jednym z głównych środków marketingowych służących rozpowszechnianiu informacji, przekazywaniu wizerunku marki i nawiązywaniu kontaktu z opinią publiczną. Znajduje zastosowanie w najróżniejszych rodzajach materiałów marketingowych, zarówno online jak i offline, takich jak foldery, wizytówki, strony internetowe, media społecznościowe, reklamy, witryny okienne, upominki i wiele innych.

Na tych nośnikach wszystkie zasoby wizualne mają swoją intencję. Nie myśl, że kolor logo jest przypadkowy, chce ono przekazać odbiorcy jakiś komunikat. Mogą to być pewne obiektywne informacje, ale także subiektywne elementy marki, które określają, jak marka chce być postrzegana przez społeczeństwo.

Często komunikacja wizualna jest używana razem z pismem i dźwiękiem. Obrazy, tekst i dźwięk uzupełniają się wzajemnie lub wzmacniają przekaz. Jednak to właśnie komunikacja wizualna wysunęła się na pierwszy plan w dzisiejszym marketingu. Biorąc pod uwagę szybkie tempo życia, jest w stanie przekazać informacje szybciej, często w prostszy i bardziej zrozumiały sposób, a także połączyć się bezpośrednio z emocjami ludzi. Wystarczy otworzyć strony internetowe i media społecznościowe, aby zobaczyć, jak marki inwestują w obrazy i filmy, aby przekazać swoje wiadomości.

Jak ważna jest komunikacja wizualna w marketingu?

Zwróćmy teraz uwagę na to, jaką rolę pełni komunikacja wizualna w realizacji celów marketingu.

1. Zaangażowanie i „oczarowanie” odbiorców

Tekst może oczarować, dźwięk może oczarować. Ale to właśnie obrazy sprawiają, że nasze oczy błyszczą. Dlatego właśnie komunikacja wizualna może zaangażować i oczarować odbiorców marketingu. Obrazy mogą komunikować się z emocjami ludzi. Trafiają do podświadomości i łączą się z wartościami i przekonaniami odbiorców. W ten sposób komunikacja wizualna pomaga w nawiązaniu relacji z konsumentami, z silniejszymi więzami emocjonalnymi.

2. Promowanie marki

Obrazy niosą ze sobą subiektywne informacje, przekazując wrażenia i percepcje, których słowa nie są w stanie wyjaśnić. Dlatego komunikacja wizualna jest jednym z najlepszych sposobów na przekazanie brandingu, osobowości marki, wartości i zasad. Dzieje się to poprzez identyfikację wizualną marki — i jej rozwinięcia w reklamach, mediach społecznościowych, opakowaniach, itp. – że branding jest skuteczny na rynku i jest przyswajany przez społeczeństwo.

3. Szybkie informowanie

Szybkość dzisiejszego świata wymaga bardziej zwinnej komunikacji. To pomaga wyjaśnić, dlaczego komunikacja wizualna jest dziś tak silna. Obrazy przyczyniają się do szybkości informacji, ponieważ mogą szybko przekazywać wiadomości. Według neurobiologów ludzki mózg może przetwarzać obrazy w ciągu zaledwie 13 milisekund, znacznie szybciej niż tekst. Bardziej złożone dane mogą być na przykład przekazywane w prosty i bezpośredni sposób za pomocą obrazów. Jeśli dzisiejsi konsumenci nie mają czasu do stracenia, a ich uwaga jest coraz bardziej rozproszona, nawiązanie błyskawicznej komunikacji jest cenne.