Księgowość

Rachunkowość to proces rejestrowania transakcji finansowych dotyczących najczęściej firm. Proces księgowy zawiera podsumowywanie, analizowanie i raportowanie tych transakcji agencjom nadzorującym, organom regulacyjnym i podmiotom poboru podatków. Sprawozdania finansowe stosowane w rachunkowości to podsumowanie transakcji finansowych w okresie obrachunkowym, podsumowującym operacje firmy, sytuację finansową a także przepływy pieniężne.

Co to jest księgowość?

Rachunkowość to proces rejestrowania transakcji finansowych dotyczących najczęściej firm. Proces księgowy zawiera podsumowywanie, analizowanie i raportowanie tych transakcji agencjom nadzorującym, organom regulacyjnym i podmiotom poboru podatków. Sprawozdania finansowe stosowane w rachunkowości to podsumowanie transakcji finansowych w okresie obrachunkowym, podsumowującym operacje firmy, sytuację finansową a także przepływy pieniężne.

Praca wykonywana przez księgowych jest filarem współczesnych rynków finansowych. Bez niej inwestorzy nie byliby w stanie polegać na aktualnych czy też dokładnych informacjach finansowych, a kadrze kierowniczej firm brakowałoby przejrzystości niezbędnej do zarządzania ryzykiem.

Dlaczego księgowość jest ważna?

Podstawowa wiedza księgowa jest niezbędna do zrozumienia inwestycji, zarządzania finansami osobistymi i uczestnictwa w świecie biznesu. Wielu sądzi, iż rachunkowość to wyłącznie umiejętności matematyczne, jednak księgowość głównie opiera się na wnikliwej wiedzy biznesowej oraz dobrych umiejętności komunikacji zarówno ustnej jak i pisemnej. Jako finansowy kręgosłup firmy pomagają ludziom wymyślać cele, planować, jak je osiągnąć, a następnie podejmować konieczne kroki. Niezbędna jest znajomość głównych pojęć dotyczących księgowości. Już w trakcie rejestrowania firmy w CEIDG należy określić, jaką formę opłacania podatku wybieramy oraz w jaki sposób będziemy prowadzić dokumentację rachunkową. Osobie, która nie jest związana z księgowością trudno jest wybrać najlepszą formę dla swojej działalności a szczególnie zrozumieć masę przepisów prawnych. Wtedy najlepiej zlecić prowadzenie księgowości, księgowej lub biurowi rachunkowemu.

Czym zajmuje się księgowy?

Głównym zadaniem księgowych, jest przygotowywanie oraz badanie dokumentacji finansowej. Księgowy musi upewniać się, że rejestry są dokładne, a podatki są płacone prawidłowo i na czas. Praca księgowych zaczyna się od bieżącej weryfikacji i księgowaniu faktur, nadzór nad sprawnym obiegiem dokumentów, aż po prowadzenie pełnej rachunkowości jednostki.

Księgowi dokonują przeglądu operacji finansowych firmy, aby jak najbardziej pomóc w jej efektywnym prowadzeniu. Mogą świadczyć również te same usługi osobom fizycznym, pomagając im tworzyć plany działania na rzecz poprawy budżetu. Księgowy w zależności od rodzaju działalności jak i potrzeb klienta specjalizuje się w czymś innym. Księgowi mogą specjalizować się w wybranej branży na przykład w służbie zdrowia.

Główne zadania księgowego to:

  • zapewnienie dokładności dokumentów finansowych, a także ich zgodności z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami,
  • przygotowywanie i prowadzenie ważnych raportów finansowych,
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych i dbanie o to, aby podatki były płacone prawidłowo i na czas,
  • ocenianie operacji finansowych w celu rekomendowania najlepszych praktyk, identyfikowania problemów i opracowywania strategii rozwiązań oraz pomagania organizacjom w efektywnym działaniu,
  • oferowanie wskazówek dotyczących redukcji kosztów, zwiększania przychodów i maksymalizacji zysków,
  • prowadzenie prognoz i ocen analizy ryzyka

Artykuł napisany wraz z https://szybkafaktura.pl/

Przeczytaj również